Partnership als krachtig instrument voor je bedrijfsstrategie Dinsdag 9 mei 2023

Het evenement begon met een smakelijke lunch, gevolgd door presentaties van vier sprekers die hun best practices deelden. Na de presentaties was er tijd voor een rondleiding en de gelegenheid om na te praten.

Arjan Rattink, directeur van RVS Marketing, trapte de dag af en nam het publiek mee in de wereld van de klantreis. Hij legde uit dat de klantreis kan worden opgedeeld in vier fasen:
See: het eerste contact en het creëren van bekendheid.
Think: de overwegingsfase, waarin de klant behoeften ontwikkelt.
Do: de aankoopfase, waarin de klant de intentie heeft om te kopen.
Care: de fase van bestaande klanten, waarin loyaliteit voor het merk wordt ontwikkeld.

Herman Zondag, directeur Customer Experience bij AFAS, nam daarna het woord. Op een vermakelijke manier vertelde hij hoe AFAS de klant centraal stelt. Zijn belangrijkste tip was: “Heb geen lange tenen, organiseer inspraaksessies en klantdagen en zorg ervoor dat de klant inspraak heeft.”

Frans Reichardt
, de moderator, benadrukte het belang van samenwerking in de keten voor een klantgerichte benadering in de bouwsector. Hij zei: “Als je klantgericht wilt zijn in de bouw, is samenwerking in de keten cruciaal. Je wilt werken met partners die ook klantgericht zijn.”

Dit werd ook bevestigd in de presentatie van René van Vliet, Sales Development Manager Data, waarin hij vijf belangrijke aspecten formuleerde, de 5 V’s:
Vertrouwen: Zorg ervoor dat klantgerichtheid en partnerships verankerd zijn in je strategie (doel). Wees onderscheidend en kom je beloftes na (reputatie = vertrouwen).
Verbinding: Zoek partners die dezelfde waarden delen (hetzelfde DNA). Stimuleer kennisdeling en digitalisering.
Veiligheid: Maak veilig werken onderdeel van de bedrijfscultuur en de samenwerking met andere bedrijven.
Verantwoordelijkheid: Stimuleer verantwoordelijk gedrag bij medewerkers en onderaannemers. Zoek samenwerkingsverbanden met andere voorlopers.
Vrijheid: Reserveer tijd voor creativiteit, zoals creatieve design thinking-sessies met medewerkers en partners.

Rene de Kwaadsteniet van Building Changes sloot de dag af met een presentatie waarin hij inzicht gaf in de waardeketen. Hij benadrukte dat succesvolle waardecreatie betrokkenheid vereist van de hele organisatie, van ontwikkeling tot verkoop, en een passende bedrijfscultuur.

Na de presentatie vond er een inspirerende rondleiding plaats door het AFAS-pand. Een interessant detail is, dat VBI de vloeren voor dit pand heeft geleverd.

Kortom, een boeiende middag waarbij verschillende aspecten van bedrijfsontwikkeling en samenwerking aan bod kwamen.

Foto´s

Dinsdag 9 mei 2023 - Partnership als krachtig instrument voor je bedrijfsstrategie

Een initiatief van:

VBI

VBI biedt met KetenKracht een platform om samen met haar bouwpartners initiatieven te ontplooien die de bouwkolom versterken, versnellen en vernieuwen. Het platform stimuleert de gezamenlijke aanpak van Planning & Logistiek, Innovatie, Digitalisering en Duurzaamheid. Met KetenKracht pakken zij ontwikkelingen binnen de sector op om samen sterker te staan in een veranderende bouwwereld.