Samen de bouw verbeteren:
Innovatie 3e editie 27 oktober 2022

Samen werken aan vooruitgang

De bouw is in beweging en de toekomst verandert sneller dan ooit. Dit vraagt van partijen in de keten snelheid, visie en innovatie. Snelheid vanwege de grote behoefte aan duurzame en betaalbare woningen. Visie door snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen zoals urbanisatie en vergrijzing. En innovatie omdat oplossingen die decennialang voldeden geen basis en garantie voor succes blijven.

‘Get Set’ was het thema van de Dutch Design Week 2022. Een thema dat uitstekend past bij het doel van KetenKracht; Samen de bouw verbeteren!

Interactie met open vizier
Als initiatiefnemer van het platform KetenKracht is VBI ervan overtuigd dat we verder komen door intensievere samenwerking en communicatie over lastige thema’s in onze branche. Met de ambitie om de kracht van de bouwketen (nog) beter te benutten. Met open vizier, interactie en met de wil om elkaar goed te begrijpen. Maar ook door ons te laten inspireren uit andere branches in verrassende omgevingen. 

We namen de deelnemers mee in de dynamische setting van een paneldiscussie over standaardisatie en industrialisatie van de woningbouw. Op het podium schoven partijen aan die hier een interessante of zelfs een opmerkelijke kijk op hebben. Met volop ruimte voor discussie, interactie en inspiratie over en voor een slagvaardige en duurzame bouw. Hoe kunnen we samen werken aan vooruitgang?

 

Foto´s

27 oktober 2022 - Innovatie 3e editie

Een initiatief van:

VBI

VBI biedt met KetenKracht een platform om samen met haar bouwpartners initiatieven te ontplooien die de bouwkolom versterken, versnellen en vernieuwen. Het platform stimuleert de gezamenlijke aanpak van Planning & Logistiek, Innovatie, Digitalisering en Duurzaamheid. Met KetenKracht pakken zij ontwikkelingen binnen de sector op om samen sterker te staan in een veranderende bouwwereld.