Samen de bouw verbeteren:
Digitalisering woensdag 11 december 2019

Tijd voor een cultuuromslag!

Op 11 december vond het derde KetenKracht-event van 2019 plaats met als thema digitalisering.
Ruim 25 vakgenoten uit de bouwbranche gingen met elkaar in gesprek over onder andere de impact van digitalisering op onze manier van samenwerken en wat digitalisering betekent voor een efficiënt bouwproces.

Kijk eens over de schutting
We waren dit keer te gast in het inspirerende high tech SAP Experience Center te Den Bosch, voor een blik in de digitale toekomst. Dennis Duffels, Hoofd Verkoop en Marketing van VBI maakte een bruggetje naar het thema van de dag: “Het is goed om als branche eens over de schutting te kijken. Hoe kunnen we leren van koplopers in andere branches en dat toepassen op onze business? De KetenKracht-sessies zijn bedoeld om in gesprek te gaan met elkaar met als ambitie om de bouw te verbeteren, onder andere door verdergaand digitaal samen te werken.”

Wat leren we van het Nationaal benchmark digitale samenwerking in de bouw?
Ron Saraber deed onderzoek naar de digitale samenwerking in de bouw en deelde de belangrijkste inzichten. Eerder onderzoek van McKinsey wees uit dat de bouwsector slecht scoort op het gebied van digitaal samenwerken. Bijna driekwart van de bedrijven is ook niet tevreden over de samenwerking met bouwpartners. Waar ligt dat aan? Zien we in de branche zelf de noodzaak wel? Ondanks dat het op de agenda staat, verwacht slechts 19% van de respondenten dat digitaal samenwerken tot productiviteitsverhoging leidt. Daarnaast beseffen bedrijven nog niet dat ook in het beheer belangrijke verbeteringen zijn te behalen dankzij digitalisering, aldus Ron Saraber. Uitdagingen liggen vooral op het gebied van cultuur, vertrouwen en beschikbare tijd/financiële middelen. “De samenwerking komt vaak niet van de grond, omdat de interne processen en data niet op orde zijn of omdat er onvoldoende draagvlak en vertrouwen is.”

Wie o wie, voert de regie?
De bouwsector is versnipperd. Helpt het als er een partij opstaat die de regie neemt om stappen te zetten op het vlak van digitalisering? En wie moet dat dan zijn?
Grote partijen zouden het voortouw moeten nemen maar lijken huiverig. De vraag rijst: willen we wel delen hoe ik productiever ben dan de concurrent? Zij zien dit deels als onderscheidend vermogen en zien geen voordeel om successen te delen. In de zaal is men overtuigd dat de koplopers moeten uitgaan van hun eigen kracht en dat dit juist werk op zal leveren gezien de reputatie en naamsbekendheid die ze daarmee verwerven. Ook het Rijk heeft een regisseursrol, soms is er wetgeving nodig om in beweging te komen, mits er voldoende speelruimte is natuurlijk.

Tijd voor een cultuuromslag
Veel bedrijven in de sector vinden zelf dat ze het prima op orde hebben. Waar nog de meeste winst te behalen is, is de samenwerking in de keten. Wat betreft digitalisering is er ook tijdens de sessie overeenstemming: de aanwezigen erkennen dat je er niet aan ontkomt om meer en meer digitaal samen te werken. De technische mogelijkheden zijn er, maar de cultuuromslag moet nog komen. Er ontbreekt nu nog vertrouwen om kennis, successen én mislukkingen met elkaar te delen. Zijn koplopers in digitale samenwerking structureel succesvoller? Hebben deze bedrijven bijvoorbeeld minder last gehad van de crisis? Is er een verband tussen succesvol zijn en de mate waarin je bent gedigitaliseerd? Bewijslast hiervoor kan inspireren om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Tot slot, om een digitale inhaalslag in de bouw te maken, moeten we meer…
….luisteren, signaleren, (digitaal) samenwerken, leren van andere sectoren, minder op alleen kosten gefocust zijn, de klant centraal stellen, doen wat we zeggen, harmoniseren, maar vooral zorgen voor meer transparantie en vertrouwen binnen de keten. Dan komt de kracht vanzelf…

Foto´s

woensdag 11 december 2019 - Digitalisering

Een initiatief van:

VBI

VBI biedt met KetenKracht een platform om samen met haar bouwpartners initiatieven te ontplooien die de bouwkolom versterken, versnellen en vernieuwen. Het platform stimuleert de gezamenlijke aanpak van Planning & Logistiek, Innovatie, Digitalisering en Duurzaamheid. Met KetenKracht pakken zij ontwikkelingen binnen de sector op om samen sterker te staan in een veranderende bouwwereld.